Onze diensten...

Inspectie/Advisering bij projecten

Inspectie/Advisering


Alvorens te starten met het renoveren van het geveltimmerwerk van een project is het nuttig een inzicht te hebben in de aard van de storingen die daarbij voorkomen. Renovaid BV kan daarbij behulpzaam zijn door samen met opdrachtgever en/of applicator een rondgang over het project te maken. Daarbij wordt nauwkeurig in kaart gebracht welke storingen voorkomen en welke maatregelen tot duurzame instandhouding leiden. U ontvangt naar aanleiding van de rondgang een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen de gebreken en de daarop van toepassing zijnde Renovaid werkwijzen. Een en ander nader toegelicht aan de hand van foto's. Een dergelijke rapportage is uiteraard gratis.

Indien gewenst kan Renovaid ook een Totaalinventarisatie van het project uitvoeren. Hierbij wordt het aantal storingen per (onderdeel van een) gevel exact in kaart gebracht.

Totaalinventarisering bij projecten

Totaalinventarisering


Bij een Totaalinventarisatie wordt op verzoek van opdrachtgever of applicator per gevel, gevelonderdeel of stramien nauwkeurig in kaart gebracht welke storingen op het project voorkomen. Het gehele project wordt middels prikken onderzocht en hiervan wordt een rapport opgesteld. Daarin wordt in geveltekeningen, de aard, locatie en omvang van de storing weergegeven. Daarnaast wordt in totaalstaten het totaal aantal storingen aangegeven, per project of straat. Aan de hand van een totaalinventarisatie kan door een applicator een gerichte calculatie voor de renovatie van het project worden opgesteld.

Neem voor een prijsopgave contact op met uw rayonmanager.

Totaalinventarisering bij projecten

Projectbegeleiding


Een duurzaam resultaat valt of staat met een juiste toepassing van de applicatietechnieken. Renovaid BV kan het project intensief begeleiden middels diverse projectbezoeken.
Tijdens een projectbezoek kunnen eventuele onvolkomenheden in de applicatie tijdig worden ondervangen en kunnen tips worden gegeven om een nog beter resultaat te verkrijgen. Dit biedt zowel de opdrachtgever als de applicator extra zekerheid.

Aan een projectbegeleiding zijn geen kosten verbonden.

Van elk bezoek wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Deze vormen dan samen een onderdeel van het Renovaid garantiecertificaat.

Middels dit Projectmeldingsformulier kunt u een project aanmelden.

Bedrijfsmatige opleidingen
U wil meer informatie?
Mail naar: info@renovaid.nl

Bedrijfsmatige cursussen


Renovaid houtrotherstel cursussen

Als gerenommeerd applicateur weet u als geen ander dat de kwaliteit van werkzaamheden valt of staat met het vakmanschap van uw medewerkers. Ook Renovaid is van mening dat de kwaliteit van haar producten pas tot zijn recht komt bij een juiste applicatie techniek. Renovaid heeft daarom een aantal doeltreffende en effectieve cursussen ontworpen. Alvorens een keuze voor een bepaalde cursus te maken stelt Renovaid BV u in staat uw medewerkers een assessment te laten ondergaan.

Beoordeling huidig niveau

Tijdens de beoordeling door een Renovaid Cursusleider wordt gekeken wat het huidige niveau van uw medewerkers op het gebied van houtrotherstel is. Afhankelijk van de resultaten kan onmiddellijk worden overgegaan tot certificering, indien hetniveau zodanig is dat geen verdere cursus noodzakelijk is, of kan een van de Renovaid cursussen worden geadviseerd.

Kosten beoordeling

Indien de beoordeling samenvalt met een regulier projectbezoek zijn hieraan geen kosten verbonden. Wel is het van belang dat alle medewerkers die gecertificeerd willen worden op het project aanwezig zijn om te kunnen worden beoordeeld.


Renovaid VERKORTE cursus professioneel houtrotherstel

Deze cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers die in het verleden al eens hebben deelgenomen aan een houtrotherstel cursus maar nog een opfrissing kunnen gebruiken. In de Renovaid verkorte cursus wordt daarom speciaal ingegaan op de specifieke eigenschappen van de Renovaid producten.

Theoretisch deel

Duur: 1 dagdeel (3,5 uur)
Maximale groepsgrootte: 16 personen
Inhoud theoretisch deel:

 • Achtergronden van het ontstaan van houtrot
 • Productkennis Renovaid producten
 • Reparatiemethoden
 • ARBO en Milieu

Praktisch deel

Duur: 1 dagdeel (3,5 uur)
Maximale groepsgrootte: 8 personen
Inhoud praktisch deel:

 • Opfrisdemonstratie door de cursusleider
 • Pastareparatie

Benodigde materialen

 • Cursusmap per persoon
 • Kozijnhoek per persoon
 • Reparatieproducten
 • Klein materiaal (spatels, etc)
 • Veiligheidsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, voorschoot, oordopjes

Kosten
De kosten van de Renovaid Verkorte Cursus bedragen:
Cursusleider Renovaid:

€ 600,- per dag inclusief reiskosten.

Materiaalkosten:

€ 35,- p.p.

Ingbegrepen: cursusmap, kozijnhoek, klein materiaal, veiligheidsmiddelen, gebruik apparatuur en reparatieproducten (indien u zelf voor kozijnhoeken en Renovaid reparatie producten zorgt geldt een korting van € 25,- p.p.).
Bij een deelname van 8 personen zijn de totale cursuskosten derhalve: € 810,-


Renovaid UITGEBREIDE cursus professioneel houtrotherstel

Deze uitgebreide Renovaid cursus is speciaal bedoeld voor personen die weinig of geen ervaring hebben op het gebied van houtrotherstel met behulp van reparatieproducten. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op alle mogelijke Renovaid reparatietechnieken. Daarbij worden de cursisten in staat gesteld om intensief te oefenen onder leiding van een Renovaid Cursusleider.
Het praktijkdeel kan daarbij op een van uw daarvoor geschikte projecten worden gegeven of naar keus worden gesimuleerd in de praktijkruimte.

Theoretisch deel

Duur: 1 dagdeel (3,5 uur)
Maximale groepsgrootte: 16 personen
Inhoud theoretisch deel:

 • Achtergronden van het ontstaan van houtrot
 • Productkennis
 • Reparatiemethoden
 • ARBO en Milieu

Praktisch deel

Duur: 1,5 dagdeel (10,5 uur)
Maximale groepsgrootte: 8 personen
Inhoud praktisch deel:

 • Voorbereiding
  - Schoon en veilig werken
  - Freestechnieken
  - Doseren en mengen
 • Kleine defecten zoals open verbindingen
 • Pasta reparaties
 • Scheuren + Polyestervliessysteem
 • Lamineer techniek
 • Deelvervanging
 • Beglazing

Benodigde materialen

 • Kozijnhoek per persoon (indien niet op een project)
 • Reparatieproducten
 • Klein materiaal (spatels, etc)
 • Veiligheidsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, voorschoot, oordopjes.

Kosten

De kosten van de Renovaid Uitgebreide Cursus bedragen:

Cursusleider Renovaid:

€ 960,- (2 dagen inclusief reiskosten)

Materiaalkosten:

Bij praktijkopleiding in een cursusruimte: € 35,- p.p.
Bij een opleiding op uw project: € 20,- p.p.

Bij deelname van 8 personen bedragen de totaalkosten derhalve € 1.240,- of
€ 1.120,- afhankelijk van het feit of de cursus in een cursusruimte of op een project wordt gegeven.


Renovaid cursus op maat

Voor bedrijven met speciale of extra wensen kan Renovaid u een cursus op maat aanbieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het toevoegen van een module Betonherstel met Renovaid producten. Anti- Graffiti behandelingen, etc. In overleg met u stellen wij graag een op maat gesneden cursus samen die aan uw specifieke behoeften voldoet.

De kosten van een Renovaid cursus op maat zijn uiteraard afhankelijk van uw wensen en kan als volgt worden berekend:

 • Renovaid cursusleider € 480,- per dag inclusief reiskosten of € 60,- per uur + reiskosten (reiskosten met een maximum van € 60,- per dag)
 • Cursusmateriaal zonder Renovaid producten: € 20,- p.p.


Certificering

Medewerkers die met goed gevolg een Renovaid cursus hebben doorlopen of bewezen hebben over voldoende vakmanschap en kennis te beschikken, dit ter beoordeling van Renovaid, worden gecertificeerd. Zij ontvangen dan een op naam gestelde pas.

Ondernemingen die bewezen hebben over voldoende vakmanschap en kennis te beschikken kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfscertificaat.

Meer informatie?
Stuur een mail naar info@renovaid.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Individuele opleidingen

Individuele cursussen

Renovaid werkt voor haar individuele cursussen samen met de TAC Academy, een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs uit Waalwijk.

De locatie is aangepast aan het “Nieuwe Normaal”. Zo geven wij bijvoorbeeld onze cursussen in kleinere groepen, houden onze cursusleiders en cursisten voldoende afstand van elkaar en zijn er beschermende middelen beschikbaar om verspreiding van het virus te voorkomen.

Cursusdata, meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven voor onze individuele opleidingen vindt u op tacacademy.nl

TAC Academy    TAC Academy

PayOff Renovaid