Onze diensten...

Inspectie/Advisering bij projecten

Inspectie/Advisering


Alvorens te starten met het renoveren van het geveltimmerwerk van een project is het nuttig een inzicht te hebben in de aard van de storingen die daarbij voorkomen. Renovaid BV kan daarbij behulpzaam zijn door samen met opdrachtgever en/of applicator een rondgang over het project te maken. Daarbij wordt nauwkeurig in kaart gebracht welke storingen voorkomen en welke maatregelen tot duurzame instandhouding leiden. U ontvangt naar aanleiding van de rondgang een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen de gebreken en de daarop van toepassing zijnde Renovaid werkwijzen. Een en ander nader toegelicht aan de hand van foto's. Een dergelijke rapportage is uiteraard gratis.

Indien gewenst kan Renovaid ook een Totaalinventarisatie van het project uitvoeren. Hierbij wordt het aantal storingen per (onderdeel van een) gevel exact in kaart gebracht.

Totaalinventarisering bij projecten

Totaalinventarisering


Bij een Totaalinventarisatie wordt op verzoek van opdrachtgever of applicator per gevel, gevelonderdeel of stramien nauwkeurig in kaart gebracht welke storingen op het project voorkomen. Het gehele project wordt middels prikken onderzocht en hiervan wordt een rapport opgesteld. Daarin wordt in geveltekeningen, de aard, locatie en omvang van de storing weergegeven. Daarnaast wordt in totaalstaten het totaal aantal storingen aangegeven, per project of straat. Aan de hand van een totaalinventarisatie kan door een applicator een gerichte calculatie voor de renovatie van het project worden opgesteld.

Neem voor een prijsopgave contact op met uw rayonmanager.

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding


Een duurzaam resultaat valt of staat met een juiste toepassing van de applicatietechnieken. Renovaid BV kan het project intensief begeleiden middels diverse projectbezoeken.
Tijdens een projectbezoek kunnen eventuele onvolkomenheden in de applicatie tijdig worden ondervangen en kunnen tips worden gegeven om een nog beter resultaat te verkrijgen. Dit biedt zowel de opdrachtgever als de applicator extra zekerheid.

Aan een projectbegeleiding zijn geen kosten verbonden.

Van elk bezoek wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Deze vormen dan samen een onderdeel van het Renovaid garantiecertificaat.

Middels dit Projectmeldingsformulier kunt u een project aanmelden.

Bedrijfsmatige opleidingen

Interesse in een van onze bedrijfsopleidingen?

Neem dan contact met ons op
via uw accountmanager,
via info@renovaid.nl,
via 0162 - 76 41 88.


Bedrijfsopleidingen


Bedrijfsopleiding Basis

Een bedrijfsopleiding Basis is mogelijk vanaf 6 tot maximaal 8 werknemers. Dit is ook mogelijk op een door u gewenste locatie. Het maximum van 8 cursisten per opleiding wordt gehanteerd om zowel de kwaliteit als veiligheid te kunnen waarborgen.

Kosten bedrijfsopleiding Basis

De basiskosten voor de bedrijfsopleiding Basis zijn éénmalig € 600,- *, te verhogen met € 35,- * per cursist.
Bij een maximum van 8 cursisten komt dit neer op € 600 + 8 x € 35, wat een totaal geeft van € 880,- *


Bedrijfsopleiding Gevorderd

Een bedrijfsopleiding Gevorderd is mogelijk vanaf 4 tot maximaal 6 werknemers. Dit is ook mogelijk op een door u gewenste locatie. Het maximum van 6 cursisten per opleiding wordt gehanteerd om zowel de kwaliteit als veiligheid te kunnen waarborgen.

Kosten bedrijfsopleiding Gevorderd

De basiskosten voor de bedrijfsopleiding Gevorderd zijn éénmalig € 600,- *, te verhogen met € 70,- * per cursist. Bij een maximum van 6 cursisten komt dit neer op € 600 + 6 x € 70, wat een totaal geeft van € 1.020,- *


Certificering

Medewerkers die met goed gevolg een Renovaid opleiding hebben doorlopen of bewezen hebben over voldoende vakmanschap en kennis te beschikken, dit ter beoordeling van Renovaid, worden gecertificeerd. Zij ontvangen dan een op naam gestelde pas.
OpleidingCard Basis   OpleidingCard Gevorderd

Ondernemingen die bewezen hebben over voldoende vakmanschap en kennis te beschikken kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfscertificaat.

Bedrijfscertificaat


Renovaid opleiding op maat

Voor bedrijven met speciale of extra wensen kan Renovaid u een opleiding op maat aanbieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het toevoegen van een module Betonherstel met Renovaid producten. Anti-Graffiti behandelingen, etc. In overleg met u stellen wij graag een op maat gesneden opleiding samen die aan uw specifieke behoeften voldoet.

De kosten van een Renovaid opleiding op maat zijn uiteraard afhankelijk van uw wensen en kan als volgt worden berekend:

 • Renovaid opleider € 480,- per dag inclusief reiskosten of € 60,- per uur + reiskosten (reiskosten met een maximum van € 60,- per dag)
 • Opleidingsmateriaal, zonder Renovaid producten: € 20,- p.p.


Individuele opleidingen

Doelgroep:

Deze 1-daagse praktijktraining is speciaal bedoeld voor medewerkers die in een kort tijdbestek kennis willen opdoen in de houtrotsanering middels het Renovaid systeem.
Houtrotsanering is een 1- daagse praktijktraining waarin via uitleg producten, tips & trucs en praktijkoefening de juiste basistechnieken worden aangeleerd. Precies afgestemd op je branche en alledaagse problemen, werk je samen met de trainer om verschillende reparatietechnieken onder de knie te krijgen.

Inhoud theoretisch deel:

Duur: 1 ochtend

 • Achtergronden van het ontstaan van houtrot
 • Productkennis Renovaid producten
 • Reparatiemethoden
 • ARBO en Milieu
Inhoud praktisch deel:

Duur: 1 middag

 • Aanpak openstaande verbinding
 • Het zetten van een pastareparatie
 • Demonstratie door de cursusleider, lamineren, toepassing Renoglas, etc.
Inclusief:

 • Naslagwerk.
 • Gebruik van materiaal en diverse gereedschappen.
 • Onbeperkt koffie, thee en frisdrank.
 • Uitgebreid lunchbuffet in het Kennis café.
Let op:

De locatie van deze 1-daagse training is Dongen.

Certificaat:

Medewerkers die met goed gevolg een Renovaid training hebben doorlopen of bewezen hebben over voldoende vakmanschap en kennis te beschikken, dit ter beoordeling van Renovaid, worden gecertificeerd.

Kosten:

Euro 165,- p.p.


PayOff Renovaid