Logo Renovaid Houtrenovatie

Renovaid in het nieuws....

23-05-2022

Eerste KOMO certificaat met groen toevoeging voor Renovaid.

Eerste KOMO certificaat met groen toevoeging voor Renovaid

Woensdag 18 mei ’22 is het eerste KOMO certificaat met groen toevoeging uitgereikt aan Paul van Loon (directeur Renovaid) van Renovaid B.V. Oscar van Doorn (directeur SKH) en Ton Jans (directeur KOMO) overhandigde het certificaat tijdens de Renovatiebeurs die gehouden werd van 17 t/m 19 mei in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Renovaid, een jong en dynamisch bedrijf gevestigd in Waalwijk, heeft als eerste aangetoond dat het mogelijk is om met grondstoffen uit biologische oorsprong reparatiemiddelen voor hout te ontwikkelen die ook nog voldoen aan de strenge kwaliteitseisen uit de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’.

Paul van Loon motiveert zijn keuze voor het groene certificaat als volgt: “Ik vind maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daar kwam in de loop der jaren ook het besef bij dat we kritisch mogen kijken naar grondstoffen en materialen die we gebruiken. Ik heb ervoor gekozen te zoeken naar de mogelijkheid om biobased grondstoffen in te zetten bij de ontwikkeling van reparatiemiddelen in de kwaliteit die mijn klanten gewend zijn. Uit een gevoel van verantwoordelijkheid naar de maatschappij en de wereld om ons heen.”

Gebruik van duurzame bouwmaterialen

De behoefte aan te tonen in welke mate er sprake is van hergebruikte en duurzame grondstoffen in bouwproducten neemt toe. Het nieuwe KOMO-certificaat op basis van de BRL 7010 is voor bedrijven een uitgelezen manier om zich te onderscheiden en de groene kwaliteit van hun product aan te tonen.

Het is evident dat we anders moeten omgaan met grondstoffen, goederen, productie, vervoer etc. om klimaatverandering tegen te gaan en gezond te kunnen leven. Dat geldt zeker ook voor de bouwbranche, die een beduidend aandeel heeft in de CO2-uitstoot. Talrijke traditionele bouwmaterialen kosten veel energie om te maken en zijn vaak slecht te recyclen. In de bouw draait het daarom om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen. Het liefst willen we dat bouwmaterialen duurzaam worden geproduceerd en dat ze oneindig hergebruikt kunnen worden.

BRL 7010 geeft KOMO-gecertificeerd product groen bewijs

Het KOMO-certificaat bewijst sinds jaar en dag de kwaliteit van producten en processen in de bouw. Oorspronkelijk ging het voornamelijk over bouwtechnische kwaliteit, zoals deze voor houtreparatiemiddelen is opgenomen in de BRL 0807. Met de horizontale BRL 7010 ‘Hernieuwbare, dan wel gerecyclede content van het KOMO-gecertificeerde product’ draagt KOMO nu ook bij aan het zichtbaar maken van aspecten als duurzaamheid, CO2-prestaties, levenscyclus en hergebruik.

“KOMO heeft altijd gestaan voor technische kwaliteit. maar we zijn met de BRL 7010 het begrip kwaliteit anders in gaan richten”, licht Ton Jans toe. “Natuurlijk blijft die technische kwaliteit belangrijk, maar we kunnen nu ook een uitspraak doen over de duurzame kwaliteit van het gecertificeerde product. We hebben als producenten, consumenten en eigenlijk als maatschappij een verantwoording om goed om te gaan met de wereld om ons heen, Rentmeesterschap heet dat. Renovaid draagt haar steentje bij door als eerste KOMO-gecertificeerde partij het hernieuwbaarheidsaddendum toe te voegen aan haar producten. Dus niet alleen de technische kwaliteit, maar ook de duurzame kwaliteit is nu geborgd”.

De BRL 7010 past helemaal binnen de trend voor horizontale beoordelingsrichtlijnen. Dit zijn beoordelingsrichtlijnen die breed inzetbaar zijn en voor een groot aantal productgroepen zijn toe te passen als aanvulling op de reguliere (verticale) beoordelingsrichtlijnen.

Oscar van Doorn is verheugd: “Het eerste KOMO-certificaat met hernieuwbaarheidsaddendum! We testen op een eenduidige manier de kwaliteit en voegen nu een onafhankelijke uitspraak over de duurzaamheid van een product toe. Renovaid maakte de keuze om biobased grondstoffen te gebruiken in plaats van grondstoffen uit aardolie producten. Daarmee dragen zij hun steentje bij aan de vermindering van de uitputting van de aarde. Het houten kozijn dat per definitie al een biobased product is, kan nu dus ook gerepareerd worden met een product dat voor zo’n 50% uit biobased materiaal bestaat en weer een heel nieuw leven meegaan zonder te moeten vervangen.”

Ook certificeren voor de BRL 7010?

Dat kan. Het te certificeren product moet natuurlijk al KOMO-gecertificeerd zijn, maar kan nu aanvullend in het bezit komen van de aanvullende groene verklaring uit de horizontale BRL 7010. Er wordt bepaalt uit welk percentage hernieuwbare of gerecyclede content het product is samengesteld. Na het toelatingsonderzoek waaruit moet blijken dat het product van aan de eisen van de BRL 7010 voldoet, ontvangt de certificaathouder het groene certificaat.

Duurzaam bouwen start met kwalitatief goed bouwen. Daarbij hoort ook de keuze voor hernieuwbare of gerecyclede materialen!

22-08-2019

RENOVAID partner VLOK Akademie

Renovaid VLOK

Vanaf 1 mei 2019 is Renovaid partner van de VLOK Akademie.

Renovaid heeft zich – op basis van jarenlange ervaring en expertise -  gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van onderhoudssystemen voor hout. Hierbij gaat het om duurzame reparatie- en renovatiecomponenten voor houtwerktoepassingen, zoals kozijnen, timmer- en gevelelementen.

En – voor de VLOK Akademie van belang – Renovaid investeert in begeleiding en trainingen van adviseurs en vakmensen.

De basisopleiding duurt een dag en kost 135 euro (VLOK-leden betalen 110 euro).

24-04-2017

"Renocure pu is uniek product"

In 2007 begonnen als eenmansbedrijf heeft Renovaid zich in 10 jaar tijd ontwikkeld tot een grote marktspeler op het gebied van houtreparatie- en houtrenovatiesystemen. Hun nieuwste innovatie is Renocure pu, een 2K elastische reparatieplamuur en vulpasta op polyurethaan basis. “Zonder epoxy, dus 100 procent pu en dat is uniek in de markt”, zegt algemeen directeur Paul van Loon. 

Renovaid werd tien jaar geleden opgericht door Paul van Loon. Twee jaar later kwam Henk ter Heegde er als mede-eigenaar en technisch directeur bij. Samen hebben zij momenteel acht werknemers in dienst. Hun bedrijf biedt preventieve, curatieve en duurzame houtreparatie- en houtrenovatieproducten en ondersteunt schilders, vastgoedonderhoudsbedrijven, architecten, overheden, woningbouwcorporaties, VvE’s, bouwbedrijven en verfgroothandels hiermee in het herstel en levensduur verlengend onderhoud van houtwerk in bestaande woningen en gebouwen. 

“Ons bedrijf is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een grote marktspeler in ons vakgebied en daar zijn we trots op”, zegt Van Loon. “Het credo van ons bedrijf is: ‘Renovaid hecht waarde aan hout’ en dat proberen we dagelijks in de praktijk waar te maken. Wat het geheim is achter ons succes? Ik denk dat wij ons vooral onderscheiden van andere specialisten in houtreparatie- en houtrenovatiesystemen door onze technische ondersteuning en begeleiding.”

Van Loon: “Waar concullega’s met name inzetten op productverkoop en marketing richting opdrachtgever en verwerker, staan wij veel meer op de steiger om de schilder met raad en daad bij te staan tijdens de projectuitvoering. Ze kunnen altijd een beroep op ons doen en dat wordt enorm gewaardeerd in de markt.
Daarnaast adviseren we opdrachtgevers zoals VvE’s en woningcorporaties graag op locatie bij het ontwikkelen van hun meerjaren onderhoudsplanning.” 

Op vrijdag 13 januari jl. ontving Renovaid het Komo-productcertificaat op basis van BRL 0807: ‘vulmiddelen voor hout’. “Dit bewijst dat Renovaid zich in haar 10-jarig bestaan heeft ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van reparatieproducten voor geveltimmerwerk”, stelt Van Loon.

RENOCURE PU
Renovaid brengt regelmatig nieuwe producten op de markt. “Met onze nieuwste innovatie, Renocure pu, brengen we echt iets unieks op de markt”, zegt Van Loon. “Dit is een 2K elastische reparatieplamuur en vulpasta op polyurethaan basis. Zonder epoxy dus 100 procent pu. Daarmee bieden we de markt een duurzaam alternatief naast onze epoxyhoudende pasta’s. Ideaal voor mensen die een epoxy-allergie hebben.”
Van Loon vervolgt: “Daarnaast is het product minder belastend voor de leefomgeving. Steeds meer opdrachtgevers en vastgoedonderhoudsbedrijven willen milieubewuster bezig zijn en hen kunnen we dus met Renocure pu goed van dienst zijn. Onze concullega’s bieden tot dusver alleen maar epoxyarme alternatieven. Wij zijn al een stap verder.”
Renovaid investeert ook in verduurzaming van haar bestaande productaanbod. ”We zijn druk bezig om alternatieve grondstoffen voor onze producten te vinden die minder milieubelastend zijn. De vraag uit de markt naar biobased zal de komende jaren alleen maar toenemen.

We luisteren ook goed naar de wensen van onze verwerkers. Zo hebben we voor hen onder andere een plamuurmes met haakse hoek, een lamineerzaag en een knipstempel ontwikkeld”, zegt Van Loon. Renovaid is in Nederland een belangrijke marktspeler.

Hoe zit dat in het buitenland? Van Loon: ”Wij hebben een agentschap in Berlijn om de Duitse markt te bedienen. Verder zie ik veel mogelijkheden in Engeland, waar de onderhoudsmarkt sterk op die van Nederland lijkt.”

Uit: Eisma’s Schildersblad nummer 4, 2017.

19-01-2017

Renovaid ontvangt KOMO® productcertificaat voor vulmiddelen voor hout.

KOMO® certificaat voor vulmiddelen voor hout uitgereikt aan Renovaid BV.

Op vrijdag 13 januari 2017 ontving Renovaid BV, uit handen van dhr. Oscar van Doorn, directeur van SKH, het KOMO® productcertificaat. Dit op basis van BRL 0807: “vulmiddelen voor hout”.

Paul van Loon, Algemeen Directeur van Renovaid BV: “Het behalen van dit certificaat is een mooie bekroning op ons werk. Het is het overtuigende bewijs dat Renovaid bv. zich in haar 10-jarig bestaan heeft ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van reparatieproducten voor geveltimmerwerk.  Niet alleen laten de testen zien dat we uitstekende producten hebben, ook de terugkoppeling die we van onze klanten ontvangen, geeft dit aan.

Henk ter Heegde, Technisch Directeur van Renovaid: “Door innovatieve ontwikkelingen, kennis van de markt en de no-nonsense mentaliteit bevestigt Renovaid BV haar positie als meest vooruitstrevende bedrijf in deze markt. Met de nieuwste ontwikkeling, reparatieproducten op basis van een poly-urethaan, zet Renovaid BV een nieuwe stap op de markt van reparatieproducten voor geveltimmerwerk.

Deze certificatie geeft de afnemer en eindgebruiker de garantie dat het product en het productieproces periodiek worden gecontroleerd door middel van audits in de fabriek. Daarnaast worden steekproefsgewijs testen uitgevoerd. De certificatie houdt in dat er naast de kwaliteitseisen ook eisen betreffende duurzaamheid, overschilderbaarheid, hechting, krimp- en zwelgedrag, uittreksterkte schroeven, sterktebepaling hoekverbinding en praktische bruikbaarheid worden gesteld.

De nieuw gecertificeerde producten zullen voorzien worden van het KOMO® beeldmerk en het KOMO® certificaatnummer. Het betreft hier de producten: Renoflex Oranje, Renoflex Groen, Renofix Oranje, Renofix Groen, Renofast, Renotimber en Renoquick.
De certificatie voor de nieuwste producten: RENOCURE pu en RENOCURE FINISH pu wordt binnenkort afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Renovaid BV
info@renovaid.nl

Tel: 0162-764188

PayOff Renovaid